Category Archives: จังหวัดราชบุรี

เถ้า ฮง ไถ่

เถ้า ฮง ไถ่ ราชบุรี โรงงานเซรามิค เถ้า ฮง ไถ่ ตั้งอยู่ ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ได้ก่อกำเนิดขึ้นมาเกือบ 80 ปี เป็นโรงงานที่ผลิตงาน เซรามิคหรืองาน เครื่องปั้นดินเผาแห่งแรกอย่างโอ่งมังกรที่เราๆ รู้จักกันดี ด้วยเพราะที่จังหวัดราชบุรีแห่งนี้มีเนื้อดินชั้นดีที่เหมาะ แก่การนำมาปั้นโอ่งมังกรนั่นเอง แต่ด้วย ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปการนำโอ่งมาใช้เป็นภาชนะกักเก็บน้ำก็เริ่มลดน้อย ลงคนหันไป ใช้น้ำประปาที่ไหลมาจาก๊อกน้ำมากขึ้น โอ่งจึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่ง ของเครื่องประดับตกแต่งบ้านแทน จึงทำให้โรงงานแห่งนี้ต้องมี การปรับ เปลี่ยนรู้แบบการทำเซรามิคให้ดูร่วมสมัยมากขึ้นทั้ง กระถาง อ่างบัว แจกัน โอ่ง โต๊ะ เก้าอี้ ที่ใส่เทียนหอม หรือตุ๊กตา ประดับฝาผนัง เป็นต้น

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี ราชบุรี ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุน เขาตะนาวศรี เป็น จังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้าน ตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ที่ราบต่ำ ลุ่มแม่น้ำแม่กลองอันอุดม แหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้ เศรษฐกิจ นานาชนิด สู่พื้นที่สูงทิวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกจรดชายแดนไทย-พม่า จาก ตำนานและหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ทำให้สันนิษฐานได้ว่าราชบุรีเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งของ แคว้นสุวรรณภูมิมาตั้งแต่ สมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียได้เผยแพร่พุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนแถบนี้ เมื่อราวปี พ.ศ. 218 โดยแคว้น สุวรรณภูมินี้มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่นครปฐมหรือที่สมัยนั้นเรียกกันว่า “ทวารวดี” ราชบุรียังเป็นแหล่งพบปะของ พ่อค้าวาณิชแต่ครั้งโบราณทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่านที่ติดต่อกับพม่า ราชบุรี จึงเป็นดินแดนที่หลากหลายชาติพันธุ์ และกลุ่มชนที่สุดแห่งหนึ่งราชบุรีในวันนี้จึงเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ทั้งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน วิถีชีวิต วัฒนธรรมงานหัตถกรรม เครื่องปั้น เครื่องหล่อ ทอถักจักสาน ถ้ำธารป่าเขา และธรรมชาติที่งดงามท้ายทายการมาเยือนของผู้คนจากทุกมุมโลก จังหวัดราชบุรีมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 5,196