จังหวัดนครนายก

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนครนายก
นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษนครนายกเป็นเมืองที่มี ขนาดไม่ใหญ่ เงียบสงบ เหมาะกับการอยู่อาศัยและท่องเที่ยวพักผ่อน เป็นเมืองในฝันใกล้กรุงซึ่งมีแหล่ง ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมถึงมีกิจกรรมที่สามารถทำได้ทั้งครอบครัว ถ้าจะบอกว่า เป็นเมืองแห่งความสุขก็ไม่ผิดนักนครนายกเป็นจังหวัดในภาคกลาง สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองโบราณ สมัยทวาราวดี มีหลักฐานแนวกำแพง เนินดิน และสันคู อยู่ที่ตำบลดงละคร จังหวัดนครนายกเดิมชื่อบ้านนา ปรากฎหลักฐานในสมัยกรุงอยุธยาว่าเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันออก ในสมัยพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยา ดินแดนของนครนายกเป็นป่ารกชัฏ ทำการเพาะปลูกไม่ค่อยได้ผล มีไข้ป่าชุกชุม ผู้คนจึงพากันอพยพไปอยู่ที่อื่น จนเมืองกลายเป็นเมืองร้าง ต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงทราบความเดือดร้อนของชาวเมือง จึงโปรดให้ยกเลิกภาษี ค่านา เพื่อจูงใจให้ชาวเมืองอยู่ที่เดิม ทำให้มีผู้คนอพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้นจนเป็นชุมชนใหญ่ และเรียกเมืองนี้กัน ติดปากว่าเมืองนา-ยก ภายหลังกลายเป็นนครนายกจนทุกวันนี้ในปี พ.ศ.2437 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงจัดลักษณะการปกครองโดยแบ่งเป็นมณฑล นครนายกได้เข้าไปอยู่ใน เขตมณฑล ปราจีนบุรี จนเมื่อ พ.ศ. 2445 ทรงเลิกธรรมเนียมการมีเจ้าครองเมือง และให้มีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นแทน และในช่วง พ.ศ. 2486-2489 นครนายกได้ถูกโอนไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรีและสระบุรี หลังจากนั้นจึงแยกเป็น จังหวัดอิสระ จังหวัดนครนายกมีเนื้อที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,326,250 ไร่ สภาพพื้นที่ โดยทั่วไปเป็นที่ราบอยู่ในหุบเขาตอนเหนือ ทางตะวันออกเป็นเนินสูงและป่าเขาติดต่อกับเขาดงพญาเย็น ส่วนทาง ตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม ภูเขาที่สำคัญ คือ เขาใหญ่ เขาเขียว เขาชะโงก และเขานางรอง เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง
อาณาเขตและการปกครอง

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสระบุรีและนครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 056)

ททท.สำนักงานภาคกลางเขต 8 จ.นครนายก

311-273 , 312-284

ศาลากลางจังหวัด

311-273

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

313-615

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง

311-285, 311-535

สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนา

382-013-4

สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพลี

399-600-1

สถานีตำรวจภูธรอำเภอองครักษ์

391-301

ตำรวจท่องเที่ยว

1155

ตำรวจทางหลวง (หินกอง)

(036) 371-222 , 371-970

หน่วยสอบสวนพุแค

(036) 222-113

สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง

311-932

ชมรมการท่องเที่ยวนครนายก

312-282-4

โรงพยาบาลนครนายก

311-219, 311-239,311-150

โรงพยาบาลบ้านนา

381-833

โรงพยาบาลปากพลี

399-504

โรงพยาบาลองครักษ์

391-399