จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพฯ หรือ บางกอก เมืองหลวงของประเทศไทย เริ่มก่อตั้งภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราชทรงครองราชย์ปราบดาภิเษก เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 เมษายน เดือน 5 แรม 9 ค่ำ ปีขาล พ.ศ. 2325 พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังทางคุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาฟากตะวันออก เนื่องจากเป็นชัยภูมิที่ดีกว่ากรุงธนบุรีเพราะมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวคูเมืองทางด้านตะวันตก และด้านใต้ อาณาเขตของกรุงเทพฯ ในขั้นแรกถือเอาแนวคูเมืองเดิมฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรี คือ แนวคลองหลอด ตั้งแต่ ปากคลองตลาดจนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปิ่นเกล้า เป็นบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ มีพื้นที่ประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตรบริเวณที่สร้างพระราชวังนั้นเดิมเป็นที่อยู่อาศัยของพระยาราชเศรษฐี และชาวจีน ซึ่งได้ โปรด เกล้าฯ ให้ย้ายไปอยู่ที่สำเพ็ง ในการก่อสร้างพระราชวังโปรดเกล้าฯ ให้พระยาธรรมาธิบดี กับพระยาวิจิตรนาวี เป็นแม่กองคุมการก่อสร้าง ได้ตั้งพิธียกเสาหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 6 ขึ้น 10 ค่ำ ย่ำรุ่งแล้ว 54 นาที (21 เมษายน 2325) พระราชวังแล้วเสร็จ เมื่อพ.ศ. 2328 จึงได้จัดให้มีพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบแผน รวมทั้งงาน ฉลองพระนคร โดยพระราชทานนามพระนครใหม่ว่า “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหา ดิลกภพ นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์” ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยน คำว่า “บวรรัตนโกสินทร์” เป็น “อมรรัตนโกสินทร์” และในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรีได้รวมจังหวัด ธนบุรีเข้าไว้ด้วยกันกับกรุงเทพฯ แล้วเปลี่ยน ชื่อเป็น “กรุงเทพมหานคร” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515
อาณาเขตและการปกครอง
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 056)

สายด่วนกรุงเทพมหานคร

โทร. 1555

โทรศัพท์ฉุกเฉิน

โทร. 191

ศูนย์บริการผู้ใช้ทางพิเศษ

โทร. 1543

รพ.ศิริราช

โทร. 0 2411-0241-9

รพ.รามาธิบดี

โทร. 0 2246-1073-99

รพ.พระมงกุฎเกล้า

โทร. 0 2246-0066 , 246-1671-9

รพ.ภูมิพลฯ

โทร. 0 2531-1970-99

รพ.กลาง

โทร. 0 2221-6141-50

รพ.วชิรพยาบาล

โทร. 0 2243-0151-79

รพ.ลาดกระบัง

โทร. 0 2326-7987

รพ.จุฬาลงกรณ์

โทร. 0 2252-8131-9

รพ.ราชวิถี

โทร. 0 2246-0052

รพ.เด็ก

โทร. 0 2246-1260-8

รพ.กล้วยน้ำไท

โทร. 0 2381-2006-20

รพ.พญาไท

โทร. 0 2245-2620-1

รพ.เมโย

โทร. 0 2579-9660-75

รพ.สงฆ์

โทร. 0 2274-1825-8

รพ.ตา หู คอ จมูก

โทร. 0 2412-1950-3

รพ.ธนบุรี

โทร. 0 2411-4001

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

โทร. 0 2468-0116-20

รพ.ตำรวจ

โทร. 0 2252-8111-25